Loading...

NÓN BẢO HIỂM ĐUA NGỰA VÕ SÒ CAO CẤP NÓN BẢO HIỂM ĐUA NGỰA VÕ SÒ CAO CẤP

NÓN BẢO HIỂM ĐUA NGỰA VÕ SÒ CAO CẤP NÓN BẢO HIỂM ĐUA NGỰA VÕ SÒ CAO CẤP
Giá: 89,000 đ
Giá cũ: 120,000 đ
Tiết kiệm: 0 %

THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Kho hàng: Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0901465568
Loading...

MÔ TẢ SẢN PHẨM


THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

 • Loại mũ: Nửa đầu.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

NÓN BẢO HIỂM THỜI TRANG VỎ SÒ CAO CẤP 

 • Loại mũ: Nửa đầu.
 • Xuất xứ: Việt Nam.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thông tin về sản phẩm:
- Nón Vỏ Sò là dòng mũ đầu tiên trên thị trường có bề mặt độc đáo.
- Với kết cấu chắc chắn dựa trên các lớp sóng Vỏ Sò chịu lực cùng lớp Sơn phủ Nhũ càng tạo nên sự độc đáo của sản phẩm
- Không những chắc chắn từ kết cấu mà còn tạo nên sự an toàn của bề mặt bởi lớp sơn Nhũ chống chầy
- Size nón: vòng đầu 54-58cm
- Chất liệu: Nhựa ABSBSskPF77ljp6GBHxnAug_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

NÓN BẢO HIỂM THỜI TRANG VỎ SÒ CAO CẤP 

 • Loại mũ: Nửa đầu.
 • Xuất xứ: Việt Nam.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thông tin về sản phẩm:
- Nón Vỏ Sò là dòng mũ đầu tiên trên thị trường có bề mặt độc đáo.
- Với kết cấu chắc chắn dựa trên các lớp sóng Vỏ Sò chịu lực cùng lớp Sơn phủ Nhũ càng tạo nên sự độc đáo của sản phẩm
- Không những chắc chắn từ kết cấu mà còn tạo nên sự an toàn của bề mặt bởi lớp sơn Nhũ chống chầy
- Size nón: vòng đầu 54-58cm
- Chất liệu: Nhựa ABSBNS0dJsY0hG1js3UXZvz_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

NÓN BẢO HIỂM THỜI TRANG VỎ SÒ CAO CẤP 

 • Loại mũ: Nửa đầu.
 • Xuất xứ: Việt Nam.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thông tin về sản phẩm:
- Nón Vỏ Sò là dòng mũ đầu tiên trên thị trường có bề mặt độc đáo.
- Với kết cấu chắc chắn dựa trên các lớp sóng Vỏ Sò chịu lực cùng lớp Sơn phủ Nhũ càng tạo nên sự độc đáo của sản phẩm
- Không những chắc chắn từ kết cấu mà còn tạo nên sự an toàn của bề mặt bởi lớp sơn Nhũ chống chầy
- Size nón: vòng đầu 54-58cm
- Chất liệu: Nhựa ABS7Z7RXYwGNXuDYhJmFZNc_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

NÓN BẢO HIỂM THỜI TRANG VỎ SÒ CAO CẤP 

 • Loại mũ: Nửa đầu.
 • Xuất xứ: Việt Nam.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thông tin về sản phẩm:
- Nón Vỏ Sò là dòng mũ đầu tiên trên thị trường có bề mặt độc đáo.
- Với kết cấu chắc chắn dựa trên các lớp sóng Vỏ Sò chịu lực cùng lớp Sơn phủ Nhũ càng tạo nên sự độc đáo của sản phẩm
- Không những chắc chắn từ kết cấu mà còn tạo nên sự an toàn của bề mặt bởi lớp sơn Nhũ chống chầy
- Size nón: vòng đầu 54-58cm
- Chất liệu: Nhựa ABSn5U58yA6L1QrdJsM1wCo_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

NÓN BẢO HIỂM THỜI TRANG VỎ SÒ CAO CẤP 

 • Loại mũ: Nửa đầu.
 • Xuất xứ: Việt Nam.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thông tin về sản phẩm:
- Nón Vỏ Sò là dòng mũ đầu tiên trên thị trường có bề mặt độc đáo.
- Với kết cấu chắc chắn dựa trên các lớp sóng Vỏ Sò chịu lực cùng lớp Sơn phủ Nhũ càng tạo nên sự độc đáo của sản phẩm
- Không những chắc chắn từ kết cấu mà còn tạo nên sự an toàn của bề mặt bởi lớp sơn Nhũ chống chầy
- Size nón: vòng đầu 54-58cm
- Chất liệu: Nhựa ABSvdvVYz661UD9gRMiN5He_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

NÓN BẢO HIỂM THỜI TRANG VỎ SÒ CAO CẤP 

 • Loại mũ: Nửa đầu.
 • Xuất xứ: Việt Nam.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thông tin về sản phẩm:
- Nón Vỏ Sò là dòng mũ đầu tiên trên thị trường có bề mặt độc đáo.
- Với kết cấu chắc chắn dựa trên các lớp sóng Vỏ Sò chịu lực cùng lớp Sơn phủ Nhũ càng tạo nên sự độc đáo của sản phẩm
- Không những chắc chắn từ kết cấu mà còn tạo nên sự an toàn của bề mặt bởi lớp sơn Nhũ chống chầy
- Size nón: vòng đầu 54-58cm
- Chất liệu: Nhựa ABSlwrbDKyUcnfwLiONRHGe_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

NÓN BẢO HIỂM THỜI TRANG VỎ SÒ CAO CẤP 

 • Loại mũ: Nửa đầu.
 • Xuất xứ: Việt Nam.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thông tin về sản phẩm:
- Nón Vỏ Sò là dòng mũ đầu tiên trên thị trường có bề mặt độc đáo.
- Với kết cấu chắc chắn dựa trên các lớp sóng Vỏ Sò chịu lực cùng lớp Sơn phủ Nhũ càng tạo nên sự độc đáo của sản phẩm
- Không những chắc chắn từ kết cấu mà còn tạo nên sự an toàn của bề mặt bởi lớp sơn Nhũ chống chầy
- Size nón: vòng đầu 54-58cm
- Chất liệu: Nhựa ABS

NÓN BẢO HIỂM ĐUA NGỰA VÕ SÒ CAO CẤP NÓN BẢO HIỂM ĐUA NGỰA VÕ SÒ CAO CẤP

NÓN BẢO HIỂM ĐUA NGỰA VÕ SÒ CAO CẤP NÓN BẢO HIỂM ĐUA NGỰA VÕ SÒ CAO CẤP

Loading...